Artikelbeheer: Nieuw / Bewerken

Afdrukken PDF
Geschreven door Marie-Anne op donderdag 18 oktober 2007 20:00, in: Artikelen

Waar

Je kunt op de Artikel [nieuw] pagina komen door op het controlepaneel het icoon "Nieuw artikel toevoegen" aan te klikken of door de knop Nieuw in Artikelbeheer te gebruiken. Je kunt op de pagina Artikel [bewerken] komen door in Artikelbeheer op de artikeltitel te klikken of door de checkbox te selecteren van het artikel dat je wilt bewerken en daarna op de Bewerken knop te klikken. Beide schermen hebben dezelfde functionaliteit.

Omschrijving

Op onderstaande schermafbeelding zie je het backend scherm waar je nieuwe artikelen kunt toevoegen en bestaande artikelen kunt wijzigen. Op ditzelfde scherm kies je ook de sectie en categorie voor je artikel en geef je aan of het artikel gepubliceerd is of niet. Artikel op de voorpagina? Ook dat kun je hier instellen.

Een artikel wordt bewerkt met de standaard editor zoals die is gekozen in Gebruikersbeheer- Nieuw/Bewerken. Mocht hier geen waarde zijn ingesteld dan wordt de waarde uit de Algemene Instellingen genomen. De standaard editor van Joomla! is TinyMCE.

Per artikel kun je een aantal parameters instellen en ook metadata vastleggen.

Schermafbeelding

Algemene artikelinformatie

Op onderstaand scherm vul je algemene artikelinformatie in zoals de titel:

 • Titel. De titel van dit item. Deze titel zie je wel of niet op een webpagina, afhankelijk van de parameterwaarde die je kiest.

 • Gepubliceerd. Is het item gepubliceerd of niet. Selecteer Ja of Nee uit de radiobuttongroep om de status te bepalen.

 • Alias. De interne naam voor het item. Normaliter kun je dit leeg laten waarna Joomla! een standaardwaarde zal invoegen. De standaardwaarde is de titel of naam in kleine letters met streepjes (-) in plaats van spaties. Je mag de Alias ook handmatig invullen. De alias moet bestaan uit kleine letters waarbij spaties niet zijn toegestaan. Gebruik in plaats van een spatie een streepje (-). De alias wordt gebruikt in de URL als SEF is geactiveerd.

 • Voorpagina. Selecteer Ja of Nee uit de radiobuttongroep om aan te geven of het artikel op de voorpagina moet worden getoond.

 • Sectie. Selecteer een sectie uit de dropdownlijst voor het artikel. Selecteer 'ongecategoriseerd' als je dit artikel niet wilt koppelen aan een specifieke sectie. Ongecategoriseerde artikelen kun je tonen via het menu item Artikel weergave.

 • Categorie. Selecteer een categorie uit de dropdownlijst voor het artikel. Als je bij sectie 'ongecategoriseerd' hebt gekozen dan zal de categorie 'ongecategoriseerd' automatisch worden toegevoegd.

Aan de rechterkant van je scherm zie je onderstaand informatieblok:

 • Herinstellen. Hiermee zet je het aantal hits weer op 0.

Afbeelding, Nieuwe pagina en Lees meer... knoppen

Onder het scherm waarin je de tekst bewerkt zie je onderstaande drie knoppen staan:

 • Afbeelding. Via deze knop kun je eenvoudig een afbeelding aan je atikel toevoegen. Je kunt een afbeelding uit de map 'images/stories' invoegen en je kunt er ook één uploaden. Als je klikt op de knop afbeelding krijg je onderstaande popup te zien:

  • Map. De huidige map op de server. Dat is de map 'images/stories' in de root van Joomla! . Gebruik de dropdown lijst voor het selecteren van een submap.

  • Omhoog. Navigeer een map naar boven. De topmap voor deze functie is 'images/stories'. Je kunt niet naar boven navigeren.

  • Invoegen. Voeg de geselecteerde afbeelding in. De afbeelding zal worden ingevoegd op de lokatie waar de cursor staat. De afbeelding zal worden getoond in het editor scherm.

  • Annuleren. Annuleer de bewerking en sluit de popup dialoog.

  • Miniaturengallerij. Klik op een miniatuur van de afbeelding om hem te selecteren. Klik op de afbeelding van een map om naar de bijbehorende submap te gaan.

  • URL afbeelding. Klik op een miniatuur van de afbeelding zodat de URL van de afbeelding zal worden ingevoegd.

  • Uitlijning. Selecteer de gewenste uitlijning (links of rechts) uit de drop-down lijst.

  • Beschrijving afbeelding. Voer een beschrijving voor de afbeelding in.

  • Titel. Geef de afbeelding een titel. Deze titel ziet de bezoeker van de website als hij met de cursor over een afbeelding beweegt.

  • Onderschrift. Als je deze optie aankruist dan zal de titel als onderschrift bij de afbeelding worden geplaatst.

  • Blader in bestanden. Klik op deze knop als je een afbeelding op je lokale computer wilt selecteren. Er volgt een dialoog waarbij je de lokatie van de afbeelding op je lokale computer kunt selecteren.

  • Start Upload. Na selectie van de afbeelding op je lokale computer klik je op deze knop waarna de upload van de afbeelding naar de Joomla! map 'images/stories' wordt gestart. Als de upload afgerond is zie je 'Voltooid' bericht. In de miniaturengallerij zie je nu een miniatuur van de nieuwe afbeelding.

  • Wis voltooid. Met deze knop verwijder je het "Voltooid" bericht van de upload.

 • Nieuwe pagina. Hiermee kun je een paginaeinde aan een artikel toevoegen. Met behulp van een paginaeinde wordt paginanavigatie in een artikel geactiveerd, dit is nuttig bij lange artikelen. Als je op de knop klikt krijg je onderstaand popupscherm:
  • Paginatitel. Geef hier de titel voor de nieuwe pagina (bijvoorbeeld: 'Pagina 2').

  • Inhoudsopgave alias. Alternatieve titel voor de pagina van dit artikel om in de inhoudsopgave te gebruiken. In een meer-pagina weergave van een artikel toont Joomla! een 'inhoudsgave' die het de gebruiker mogelijk maakt om elke pagina te selecteren die bij het artikel hoort. Als dit veld leeg is, zal de paginatitel worden gebruikt in die inhoudsopgave, als je een andere titel voor deze pagina van het artikel wilt gebruiken dan kun je die hier invoeren.

  • Nieuwe pagina invoegen. Klik op deze knop om de nieuwe pagina met de ingevoerde waarden aan te maken. Je ziet een paginaeinde in je artikel verschijnen in de vorm van een grijze gestreepte lijn. Je kunt een paginaeinde niet wijzigen. Wil je de waarden voor het paginaeinde wijzigen, ga dan in het artikel met je cursor vlak na het paginaeinde staan druk op Backspace totdat het paginaeinde verdwenen is en voeg een nieuwe toe met de gewenste informatie.

 • Lees meer... Als je op de 'Lees meer...' knop klikt dan zie je een rode horizontale lijn in je artikel verschijnen, dit is de 'Lees meer...' scheiding. Als een artikel een 'Lees meer...' scheiding heeft dan zal in eerste instantie alleen de introtext samen met een 'Lees meer..' link worden getoond. Als de gebruiker op de 'Lees meer...' link klikt wordt of het hele artikel of deel na de 'Lees meer...' scheiding getoond. Dit is afhankelijk van de introtekst parameter en van de waarde in de Algemene instellingen. Met behulp van de 'Lees meer...' optie kun je ruimte besparen op webpagina's waar veel artikelen worden getoond.

TinyMCE editor

De standaardeditor voor frontend en backend gebruikers in Joomla! is de TinyMCE editor.

TinyMCE is een WYSIWYG (what you see is what you get) editor die gebruikers een bekende tekstverwerkingsinterface biedt voor het bewerken van artikelen en andere content. De 3-rij werkbalk hieronder biedt veel standaard tekstverwerkingsmogelijkheden:

 • Eerste rij

  • Met de knoppen linksboven kun je tekst vet en/of schuingedrukt maken, onderstrepen of doorhalen. Daarnaast staan de knoppen voor het uitlijnen naar links, rechts, midden of tweezijdig.

  • Styles. Met deze optie kun je de geselecteerde tekst formateren volgens regels die in de .css zijn vastgelegd.

  • Format. Selecteer voorgedefinieerde opmaak voor paragrafen, adressen, koppen en meer.

  • Font Family. Selecteer het gewenste lettertype.

 • Tweede rij

  • Opsommingen (willekeurig en genummerd), Inspringen naar links en inspringen naar rechts.

  • Ongedaan maken (Ctrl+Z) en Opnieuw uitvoeren (Ctrl+Y).

  • Insert/Edit Link. Om een link in te voegen of te bewerken, selecteer je eerst de tekst en klikt dan op de knop. Via een popup dialoog kun je de details voor de link opgeven.

  • Unlink. Om een link te verwijderen, selecteer je de "gelinkte" tekst en klik je op de Unlink knop.

  • Insert/Edit Image. Voor het invoegen van een afbeelding plaats je de cursor op de gewenste lokatie op het scherm en klik je op de button. Via de popup dialoog kun je de URL van de afbeelding opgeven en instellen hoe de afbeelding moet worden getoond.

  • Cleanup Messy Code. Met deze button kun je HTML code laten opschonen, bv. omdat je de tekst hebt gekopieerd uit een externe bron en er ongewenste opmaak is meegekomen.

  • Edit HTML Source. Via een popup dialoog kun je de HTML-code van de pagina bekijken en bewerken.

  • Find and Find/Replace.

  • Insert Date, Time, or Emotions.

  • Insert Embedded Media. Voor het invoegen van 'embedded media' (b.v. Flash), plaats je de cursor op de gewenste lokatie en klikt op de knop. Via een popup dialoog kun je Type, Bestand of URL opgeven evenals extra informatie.

  • Direction Left to Right and Direction Right to Left. Hier kun je de tekstrichting instellen op "Links naar rechts" of "Rechts naar links" (b.v. Arabisch).

  • Insert New Layer, Move Forward, Move Backware, Toggle Absolute Position. Voor het werken met lagen binnen een item.

  • Select Text Color.

 • Derde rij.

  • Insert Horizontal Ruler.

  • Remove Formatting.

  • Toggle Guidelines/Invisible elements.

  • Subscript, Superscript, Insert Custom Character, Horizontal Rule.

  • Insert New Table, Table Row Properties, Table Cell Properties, Insert Row Before, Insert Row After, Delete Row, Insert Column Before, Insert Column After, Delete Column, Split Merged Table Cells, Merge Table Cells.

  • Toggle Full Screen Mode.

  • Edit CSS Style. Via een popup dialoog kun je css informatie toevoegen voor de geselecteerde tekst.

Geen editor

Als voor een gebruiker 'Editor - Geen editor' is geselecteerd dan verschijnt er een eenvoudige teksteditor. Hierin kun je direct HTML-code invoeren. Je kunt de 'Voorbeeld' knop gebruiken om te zien hoe de HTML pagina eruit komt te zien.

De 'Editor-Geen Editor' optie is nuttig als je specifieke code wilt invoeren, b.v. een PayPal link. TinyMCE formateert code automatisch bij het opslaan en verwijdert ook bepaalde vaak meer complexe HTML codes. Dit kan ertoe leiden dat de HTML code niet of niet correct werkt.

Als dit gebeurt kun je tijdelijk de editor wijzigen naar 'Editor - Geen Editor' om de gewenste content te maken. Wil je deze content in de toekomst weer wijzigen, denk er dan aan om de editor weer op "Editor - Geen Editor" te zetten. Doe je dit niet en sla je de content op met b.v. TinyMCE, dan raak je mogelijk je eigen "custom code" kwijt.

Parameters - Artikel

In deze sectie kun je parameters instellen voor het artikel.

De parameters zijn optioneel. Joomla! maakt automatisch standaardwaarden aan voor de verschillende parameters.

 • Auteur. Selecteer de auteur uit de dropdownlijst. De standaardwaarde is de huidige gebruiker.

 • Alias auteur. Hier kun je indien gewenst een alias voor de auteur invoeren. De alias wordt dan als naam van de auteur vermeld bij het artikel.

 • Toegangsniveau. Wie heeft er toegang tot dit item. De huidige mogelijkheden zijn:

  • Publiek: Iedereen heeft toegang

  • Geregistreerd: Alleen geregistreerde gebruikers hebben toegang

  • Special: Alleen gebruikers met auteur status of hoger hebben toegang

Selecteer het gewenste niveau in de lijst.
 • Aanmaakdatum. Dit veld heeft standaard de waarde van datum/tijd waarop het artikel is aangemaakt. Om dit te wijzigen kun je op de kalender klikken en een andere datum/tijd selecteren.

 • Start publiceren Datum/tijd waarop het artikel gepubliceerd moet worden. Dit veld kun je gebruiken om artikelen al van tevoren klaar te zetten en te publiceren op een datum in de toekomst.

 • Stop publiceren. Datum/tijd waarop het artikel gedepubliceerd moet worden. Dit veld kun je gebruiken om voor een artikel van tevoren vast te leggen wanneer de publicatie gestopt moet worden.

Parameters -geavanceerd

In deze sectie kun je de geavanceerde parameters instellen voor een artikel:

Met deze parameters kun je de waarden die zijn ingesteld in voorkeuren van Artikelbeheer en de Parameters - Component waarden die je hebt ingesteld in Menu Item Beheer ongedaan maken.

Heeft een parameter in dit scherm de waarde 'Gebruik algemeen' dan zal of de waarde ingesteld in Artikelbeheer - Voorkeuren of de waarde ingesteld bij het Menu Item in Component Parameters bepalen wat er uiteindelijk gebeurt. Heeft de parameter een waarde anders dan 'Gebruik algemeen' dan zal deze waarde uiteindelijk bepalen wat de uiteindelijke actie is. De waarden in Parameters - geavanceerd hebben de hoogste prioriteit. Daarna de waarde zoals geconfigureerd bij het menu item en pas als die ook op "Gebruik algemeen staat dan wordt de waarde gepakt uit artikelbeheer - voorkeuren.

 • Toon titel. (Nee/Ja/Gebruik algemeen) Toon wel of niet de artikeltitel.

 • Gelinkte titel. (Nee/Ja/Gebruik algemeen) Is de artikeltitel wel of niet een link naar het artikel.

 • Introtekst. (Verberg/Toon/Gebruik algemeen) Verberg of toon de introtekst van een artikel als de 'Lees meer...' knop is gebruikt. Introtekst is het deel van het artikel totaan de 'Lees meer...' onderbreking. Als deze parameter de waarde 'Toon' heeft, dan zal na selectie van de "Lees meer..." knop het gehele artikel inclusief introtekst worden getoond. Als deze parameter de waarde "Verberg" heeft, dan wordt na selectie van de "Lees meer..." knop het gedeelte van het artikel getoond dat na de "Lees meer..." onderbreking komt.

 • Sectienaam. (Verberg/Toon/Gebruik algemeen) Verberg of toon de sectienaam.

 • Gelinkte sectienaam. (Nee/Ja/Gebruik algemeen) Is de sectienaam wel of niet een link naar de sectiepagina.

 • Categorienaam. (Verberg/Toon/Gebruik algemeen) Verberg of toon de categorienaam.

 • Gelinkte categorienaam. (Nee/Ja/Gebruik algemeen) Is de categorienaam wel of niet een link naar de categoriepagina.

 • Artikel waardering. (Verberg/Toon/Gebruik algemeen). Verberg of toon de waarderingsmodule bij artikelen.

 • Naam auteur. (Verberg/Toon/Gebruik algemeen) Verberg of toon de naam van de auteur.

 • Aanmaak datum en tijd. (Verberg/Toon/Gebruik algemeen) Verberg of toon de datum en tijd waarop het artikel is gemaakt.

 • Aanpassingsdatum en tijd. (Verberg/Toon/Gebruik algemeen) Verberg of toon de datum en tijd waarop het artikel het laatst is gewijzigd.

 • PDF Icoon. (Verberg/Toon/Gebruik algemeen) Verberg of toon een knop bij een artikel die het mogelijk maakt om het artikel in PDF formaat in een nieuw scherm te openen. De gebruiker kan het artikel dan bekijken, opslaan of afdrukken.

 • Print Icoon. (Verberg/Toon/Gebruik algemeen) Verberg of toon een knop bij een artikel die het mogelijk maakt om het artikel af te drukken in een printvriendelijk formaat.

 • E-mail Icoon. (Verberg/Toon/Gebruik algemeen). Verberg of toon een knop bij een artikel die het mogelijk maakt om een link naar het artikel te e-mailen via een formulier.

 • Taal van het artikel. Taal waarin het artikel is geschreven. Dit veld is optioneel. Als er geen taal wordt opgegeven dan wordt de standaard taal van de website verondersteld..

 • Verwijzingssleutel. Optionele verwijzingsleutel waarmee naar een artikel gerefereerd kan worden (bijvoorbeeld een help referentie). De standaard Joomla! link naar een artikel heeft de vorm "<home URL>/index2.php?option=com_content&view=article&id=22&Itemid=34". In dit voorbeeld gebruikt Joomla! de component "com_content", een weergave "article" (is weergave artikel maar dan interne naam), toont het artikel met ID "22", via een menu item wiens ItemID "34" is. De verwijzingssleutel van een artikel kan worden gebruikt in de URL in plaats van het ID van het artikel. Bijvoorbeeld: als de verwijzingssleutel van een artikel "whats.new" is, dan kun je als URL ook "<home URL>/index2.php/?option=com_content&view=article&Itemid=34&task=findkey&keyref=whats.new" gebruiken om de pagina te tonen. "task=findkey" vertelt Joomla! om te zoeken naar een verwijzingssleutel van het artikel en "keyref=whats.new" geeft de waarde van de verwijzingssleutel die moet worden gezocht. Het gebruik van de verwijzingssleutel is flexibeler dan gebruik van het Artikel ID omdat je de verwijzingssleutel kunt wijzigen. Als meer dan een artikel dezelfde verwijzingssleutel heeft dan zal de URL alleen het eerste artikel met de betreffende verwijzingssleutel vinden.

 • Alternatieve Lees meer tekst. Alternatieve tekst die wordt gebruikt in plaats van 'Lees meer...'.

Metadata Gegevens

In deze sectie kun je de metadata gegevens van je artikel invoeren. Metadata is artikelinformatie die niet wordt getoond op het scherm en wel beschikbaar is voor zoekmachines en andere systemen om je artikel te classificeren. Door het gebruik van metadata krijg je meer controle over de manier waarop deze programma's je artikel analyseren. De invoer van metadata gegevens is optioneel. Hieronder zie je het invoerscherm:

 • Metadata Beschrijving. Optionele Metadata Beschrijving voor dit artikel.

 • Metadata Trefwoorden. Optioneel invoerveld voor trefwoorden die zoekmachines en vergelijkbare systemen kunnen helpen om de inhoud van het artikel te classificeren.Trefwoorden kunnen ook gebruikt worden in combinatie met Banner tags om specifieke banners bij bepaalde artikelen te tonen. Bijvoorbeeld: stel je hebt een banner voor hondenproducten en een banner voor kattenproducten. Je kunt er dan voor zorgen dat de hondenbanner bij artikelen over honden komt te staan en de kattenbanner bij artikelen over katten. Dat doe je als volgt:

  1. Je voegt het trefwoord 'hond' of 'kat' toe aan de betreffende artikelen.

  2. Je voegt de Tags 'hond' of 'kat' toe aan de betreffende banners.

  3. Je zet de module banner Parameter 'Zoek op tags' op de waarde 'ja'.

 • Robots. Optionele trefwoorden voor Robots. Robots zijn kleine programmaatjes die constant over het web surfen om webpagina's te indexeren. Als je wilt dat die Robots speciale trefwoorden gebruiken, dan kun je die hier invoeren.

 • Auteur. Indien gewenst kan hier de naam van de auteur worden ingevoerd.

Werkbalk

Rechtsboven op je scherm vind je de werkbalk:

Image:article_edit_toolbar.png

 • Voorbeeld. Opent een popupscherm met een voorbeeld van het artikel. Normaliter heb je dit bij het gebruik van een Wysiwyg-editor niet nodig. Voer je echter platte tekst in of heb je bijvoorbeeld de optie 'Geen editor' geselecteerd, dan kun je hier een voorbeeld van je artikel zoals het als webpagina getoond zal worden.

 • Opslaan. Sla het item op en ga terug naar het hoofdscherm van beheer.

 • Toepassen. Sla het item op en blijf in hetzelfde scherm. Om te vermijden dat je werk verliest als je lang op hetzelfde scherm bezig bent, kun je 'Toepassen' gebruiken zodat je werk wordt opgeslagen en je daarna verder kunt werken. Als bijvoorbeeld je Internetverbinding wegvalt dan zal je werk tot het moment van 'Toepassen' zijn opgeslagen.

 • Sluiten. Ga terug naar het vorige scherm zonder wijzigingen op te slaan. Als je op 'Sluiten' klikt terwijl je een nieuw item toevoegt, dan zal dit item niet bewaard blijven. Als je op 'Sluiten' klikt terwijl je een item bewerkt, dan zullen de wijzigingen niet worden opgeslagen.

 • Help. Open dit helpscherm.

Tips

 • De hierarchie van weergave parameters is als volgt:

  1. Parameters - Geavanceerd van een specifiek artikel. Een waarde anders dan 'Gebruik algemeen' bepaalt de weergave.

  2. Parameters - Component van het menu item. Als Parameters - Geavanceerd hierboven de waarde 'Gebruik algemeen' heeft en deze waarde is niet gelijk aan 'Gebruik algemeen' dan zal deze waarde de weergave bepalen.

  3. Voorkeuren in artikelbeheer/parameters. Deze waarden worden alleen gebruikt als de bovenstaande vergelijkbare waarden op 'Gebruik algemeen' staan.

Voorbeeld: 'Gelinkte titel' in de 'Parameters - Geavanceerd' sectie van een artikel staat op 'Gebruik algemeen'. Het menu item is van het type weergave Artikel en 'gelinkte titel' in de 'Parameters - Component' van het menu item staat op 'Nee'. In de voorkeuren staat 'Gelinkte titel' op 'Ja'. Het resultaat zal dan 'Nee' zijn, dus geen gelinkte titel, omdat de instelling bij het menu item een hogere prioriteit heeft dan de instelling bij de voorkeuren.
 • Je kunt afbeeldingen aan je artikel toevoegen via het TinyMCE Insert/Edit Image icoon of door op de knop 'Afbeelding' te klikken onderaan je editorscherm. Als je nieuwe plaatjes wilt toevoegen dan is het eenvoudiger om gebruik te maken van de knop 'Afbeelding'. Hiermee kun je namelijk makkelijk bladeren door alle afbeeldingen maar ook eenvoudig een afbeelding uploaden. Wil je een bestaande afbeelding bewerken, dan zul je gebruik moeten maken van het TinyMCE icoon. De 'Afbeelding' knop onderaan ondersteunt alleen nieuwe afbeeldingen.

 • Met behulp van 'Lees meer...' scheidingen kun je ruimte besparen op je voorpagina of andere pagina's die gebruik maken van een blogweergave, je laat dan alleen de introtekst van je artikel zien. Met behulp van 'Nieuwe pagina' kun je voor een lang artikel een weergave met meerdere pagina's en navigatie tussen die pagina's opzetten. Beiden kun je tegelijkertijd in één artikel gebruiken. Bijvoorbeeld, je kunt na de eerste paragraaf een 'Lees meer...' scheiding aanbrengen in een artikel dat bestaat uit meerdere pagina's en daarnaast na elke pagina een 'Nieuwe pagina' gebruiken. De paginanavigatie is dan niet zichtbaar op de voorpagina totdat de gebruiker op de 'Lees meer...' knop klikt. Op dat moment verschijnt de inhoudsopgave van het artikel en de links naar de verschillende pagina's.

 • Je kunt een module invoegen in een artikel door gebruik te maken van "", waarin 'xxx' dan de positie is waaraan de module is toegewezen. De positienaam mag niet conflicteren met een positie die wordt gebruikt in de Joomla! template. Je kunt voor xxx elke willekeurige naam gebruiken zolang het maar de naam is die overeenkomt met de naam van de positie waaraan de module is toegewezen. De module moet je toewijzen aan het menu item dat de weergave van het artikel verzorgt en de plugin "Content - Load Module" moet aan staan (dat is de standaardwaarde). Op deze manier kun je b.v. in je artikel een Custom HTML module plaatsen. Zie ook Modulebeheer - Nieuw/Bewerken voor informatie over het toevoegen van modules.

Gerelateerde informatie